Wypłaty za 2019 rok

27.11.2019

o projekcie

Jesteśmy w trakcie rozliczeń z beneficjentami projektu „Karpaty Łączą - Kwietne Łąki”.

Od połowy listopada spotykamy się z właścicielami działek objętych obszarem projektowym. Podpisujemy rachunki, na podstawie których wypłacamy wynagrodzenia za kolejny rok uczestnictwa w projekcie. Obecnie bierze w nim udział blisko 100 osób.

Środki pochodzą od partnera - firmy Żywiec Zdrój S.A. 

Zobacz również

Projekt "Kwietne Łąki" realizowany w partnerstwie
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021